Fréttir og tilkynningar

Alþjóðlegi safnadagurinn 18. maí

Finney Rakel Árnadóttir

mánudagurinn 17. maí 2021

Alþjóðlegi safnadagurinn er á morgun, 18. maí og þema alþjóðlega safnadagsins 2021 er; Framtíð safna: Uppbygging og nýjar áherslur. Söfnum, fagfólki, starfsfólki safna og almenningi er boðið að nota þemað eða leiðarstefið sem ICOM hefur valið í ár til að móta nýjar stefnur og þróa hugmyndir sem geta nýst menningarstofnunum við þeim ýmsum áskorunum sem blasa við í jafnréttis-, efnahags- og umhverfismálum um þessar mundir. Markmiðið er að samfélagið allt njóti góðs af.

Í umfjöllun um daginn segir að: "Árið 2020 var óvenjulegt og reyndist mörgum erfitt. Heimsfaraldur af völdum COVID-19 hafði áhrif á flesta þætti lífs okkar. Sum vandamál sem ekki hefur tekist að leysa versnuðu þegar heimsfaraldurinn skall á og urðu til þess að efasemdaraddir um hvernig samfélög okkar eru uppbyggð tóku að heyrast víða og kröfur um jafnrétti fyrir allar manneskjur urðu háværari en áður. Söfn fóru ekki varhluta af ástandinu sem skapaðist í heimsfaraldrinum því loka þurfti fjölmörgum þeirra, tímabundið. Ástandið hafði slæm fjárhagsleg, samfélagsleg og sálræn áhrif á allan menningargeirann og ekki sér enn fyrir endann á því. En það hafa einnig verið jákvæð teikn á lofti því að þessi erfiða staða varð til þess að ýmsar nýjungar voru kynntar til sögunnar sem líklega eru komnar til að vera. Nægir að nefna aukna áherslu á stafræna miðlun og nýstárlegar hugmyndir um menningarupplifun og miðlun þeirra.

Við sem samfélag stöndum á mikilvægum tímamótum. Í þessu árferði hafa skapast tækifæri fyrir söfn til að skoða betur aðferðir sínar við að ná athygli samfélagsins sem þau þjóna. Söfn eru því hvött til að skoða þá fjölbreyttu rafrænu möguleika sem í boði eru til að miðla, fræða og skemmta. Þannig geta söfn lagt lóð á vogarskálar réttlátrar og sjálfbærrar framtíðar. Við þurfum að fanga tækifærið og vera í forsvari fyrir nýsköpun í menningarstarfi sem gerir heiminn að betri stað, núna og eftir að heimsfaraldurinn heyrir sögunni til."

Stofnfundur Hollvinasamtaka um Maríu Júlíu

Jóna Símonía Bjarnadóttir

fimmtudagurinn 4. mars 2021

Stofnfundur hollvinasamtaka Maríu Júlíu verður haldinn í Turnhúsinu í Neðstakaupstað laugardaginn 6. mars kl. 11.

Hollvinasamtökin eru með það markmið að björgunarskútan María Júlía öðlist endurnýjun lífdaga og verði táknmynd hugsjóna sem einkenndi upphaf lýðveldisins. Táknmynd þeirra sem horfðu til framtíðar og elfdu vísindalegar rannsóknir og hugsuðu til slysavarna og blésu nýrri orku í þjóðarsálina og undirbyggðu það þjóðfélag sem við byggjum í dag.

Hollvinasamtökin vilja einnig blása til sóknar í varðveislu menningararfsins á sviði sjó- og strandminja og varðveislu merkra báta og skipa sem enn má finna í höfnum og marbökkum landsins.

Allir sem vilja leggja þessu lið eru hvattir til að mæta og styðja við þetta mikilvæga málefni.

Undirbúnings nefnd um Hollvinasamtökin María Júlía

Miðsvetrarfréttir úr Neðstakaupstað

Finney Rakel Árnadóttir

miðvikudagurinn 24. febrúar 2021

Héðan úr gamla kaupstaðnum gengur allt sitt vangagang. Jólasýningin að baki sem gekk vel og eflaust komin til að vera fastur liður yfir komandi jólahátíðir að opið verði á safninu. Í tilefni átaks Geðhjálpar - G-vítamín var opið miðvikudaginn 8. febrúar það var frítt inn og heitt á könnunni. Mynd sem tekin er í skipasmíðastöðinni M. Bernharðsson var sýnd, og  samsetning kvikmyndabrota frá ýmsum tímum. Þýðingamiklir munir berast safninu til varðveislu eins og áður og er það ánægjulegt að safnið geti styrkt þannig stoðir sínar hvað varðar byggða og atvinnulífssögu svæðisins. 

Nemi í áfanganum Faglegt starf safna sem kenndur er í Safnafræði við Háskóla Íslands hefur verið í kynningu á safninu við verkefnavinnu og kynnst stöðu safnsins og vinnu við safnastörf. Hvað varðar faglega hlutinn hér á Byggðasafni Vestfjarða er framundan mikil vinna í geymslutiltekt og endurröðun á safnkosti. Það er von að með slíkri vinnu verði til betra vinnuumhverfi til skráninga sem er mikilvægur og leiðandi þáttur í safnastarfi. 

Áhugavert myndbrot af miðbæjarlífi í Reykjavík árið 1946 birtist á vefmiðlunum YouTube nú í febrúar, þar má sjá ys og þys í miðbænum við Austurstræti og Lækjargötu. Farartæki og klæðnaður vekja athygli og forvitnilegt að fá tækifæri til að skyggnast inn í liðinn heim.  

 https://youtu.be/JaWr6nsv_M0

Upp